ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a Kacatmentes Otthon szolgáltatásaihoz

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és teljesítési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME

A szolgáltató neve: Bitay Andrea Erzsébet e.v.
A szolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Váci út 62.
A szolgáltató postacíme, fióktelepe: 1132 Budapest, Váci út 62.
A szolgáltató adószáma: 66896904-1-41
EU adószám: HU66896904
A szolgáltató kamarai nyilvántartási száma: BU66896904 (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara)
A szolgáltató bankszámlaszáma: OTP Bank 11773133-00072940-00000000
IBAN: HU06 1177 3133 0007 2940 0000 0000
BIC (SWIFT): OTPVHUHB

2. A SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGE

e-mail: andibitay@gmail.com
Web: kacatmentesotthon.hu, maisonblog.hu

II. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1.  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.  A jelen Szabályzat 2020. november 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.  Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4.  Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

III. VÁSÁRLÁS

3.1.  Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2.  Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A webáruházban olyan elektronikusan letölthető termékeket vásárolhat a Felhasználó, melyek elolvasásával megvalósítható a kacatmentes otthon.

3.4.  A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5.  A webáruházban a Felhasználó regisztráció és bejelentkezés nélkül vásárolhat.

IV. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1.  A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, áfát nem tartalmaznak.

4.2.  A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4.4.  Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.5.  Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.6.  Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

V. RENDELÉS MENETE

5.1.  Felhasználó regisztráció nélkül megkezdheti a vásárlást.

5.2.  Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3.  Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár” gombra kattintva.

5.4.  Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, azt bármikor megteheti. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

5.5.  Ha mindent rendben talál Felhasználó, a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattint.

5.6.  A Felhasználó megadja a számlázási adatait.

5.7. A Felhasználó kiválasztja a fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.7.1. Fizetési módok:

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 5 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

  • Kedvezményezett neve: Bitay Andrea Erzsébet e.v.
  • Kedvezményezett bankja: OTP Bank
  • Kedvezményezett számlaszáma: 11773133-00072940
    A közleményben kérünk tüntesse fel a megrendelés számát a könnyebb beazonosíthatóság érdekében.

Barionnal: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

5.8. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és az elállási jogról szóló tájékoztatót elektronikus úton bocsájtjuk a Felhasználó rendelkezésére. Felhasználó köteles a hibás termék érkezéséről azonnal tájékoztatni a Szolgáltatót.

5.9.  Kedvezmények, kuponok

A kuponok olyan kedvezményt biztosítanak, amelyekkel csökkenthető a vásárlás összege. A kuponok érvényesítéséhez beírja a Felhasználó a kupon kódját vásárláskor a Kosár oldalon a kupon mezőben, majd a „Beváltom” gombra kattintva automatikusan levonásra kerül a végösszegből a kupon. A rendelés véglegesítését követően nincs mód a kedvezmény utólagos beszámítására. A kuponok, utalványok készpénzre nem válthatók, részteljesítés nem lehetséges, és a fel nem használt összeg elveszik.

5.10. A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a Felhasználó felé azonnal e-mail értesítést küld a webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az illetékes munkatársunk felé.

5.11. A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben van lehetőség, az előtt, hogy értesítést küldenek a Szolgáltató a teljesítés megkezdésének tényéről.

VI. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

A megrendelések feldolgozása automatikus rendszeren keresztül történik. A rendszer hibájából történő késedelemért, elmaradásért felelősséget nem vállalunk. A késedelmet a Felhasználónak kötelessége jelezni a Szolgáltató irányába.

VII. ELÁLLÁS JOGA

A Fogyasztót a termék letöltését követően nem illeti meg elállási jog.

VIII. PANASZKEZELÉS RENDJE

8.1.  Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

8.2.  Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

8.3.  Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

8.4.  A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

IX. SZERZŐI JOGOK

9.1.  Miután a Kacatmentesotthon.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Kacatmentesotthon.hu weboldalon megjelenő illetve megvásárolható tartalmak vagy azok bármely részletének többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, továbbítása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

9.2.  A Kacatmentesotthon.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

9.3.  A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

9.4. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét a jogsértő felhasználóra hárítja.

X. MINDEN SZOLGÁLTATÁSRA ÉRVÉNYES ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

10.1 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, valamint a jelen ÁSzF-et, erről azonban legalább 11 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles a Megrendelőt honlapján. Abban az esetben, ha a Szolgáltató üzembiztonsága igazolhatóan veszélybe kerül, a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal módosítani az ÁSzF-et, erről azonban köteles előzetesen írásos tájékoztatást (indoklást) nyújtani Előfizetőinek. Az előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

10.2 A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra, valamint a számlatartozás esetén történő, adósságbehajtó társaság számára történő adatszolgáltatás.

10.3 A Szolgáltató felelőssége: a Szolgáltató maximum a neki fizetett díj erejéig vállal anyagi felelősséget. Kivételt képeznek a biztosítás jellegű szolgáltatások és az egyedi megállapodások.

Adatokért, adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget.
10.4 Titoktartási nyilatkozat: a Szolgáltató vállalja, hogy a vállalással kapcsolatban tudomására jutott adatokat szigorú üzleti titokként kezeli. Ez alól kivételt képeznek a Megrendelő által átadott, kifejezetten online megjelenéshez szükséges anyagok, illetve ahol a Megrendelő másképpen rendelkezik.

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1.  Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

11.2.  Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

11.3.  Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

11.4.  Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

11.5 A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail címek a Szolgáltató részéről a kacatmentesotthon.hu és maisonblog.hu honlapokon feltüntetett e-mail-címek, a Felhasználó részéről pedig a honlapokon leadott megrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail-címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő e-mail címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.

11.6 Szolgáltató számlaadási kötelezettségének a számlázz.hu online számlázórendszerrel, elektronikus formában tesz eleget. A számlázórendszer megfelelőségi nyilatkozata Szolgáltatónál rendelkezésre áll, azt kérésre megküldi Megrendelőnek.
Amennyiben Megrendelőnek nem áll módjában az elektronikus számla befogadása, úgy azt megrendeléskor, a számlázás megkezdése előtt jelezheti Szolgáltató felé, mely esetben Szolgáltató hagyományos, papír alapú számlát állít ki és küld meg. A számla kiegyenlítésével Megrendelő elismeri, hogy az elektronikus számlát befogadja.

11.7. A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.

11.8. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

Budapest, 2020. november 1.